AYAZİNİ METROPOLİSİ

  • Frigya’nın kalbi Ayazini Metropolisi binlerce yıllık tarihi ve gizemiyle keşfedilmeyi bekliyor.
  • Ayazini Köyü-Metropolis yerleşkesi İhsaniye İlçesi’ne bağlı bir köydür. Köy Afyonkarahisar’a 32 kilometre uzaklıktadır.
  • Ayazini Metropolisi’nin kendine has yapısı, bu coğrafyada yaşayan toplulukların kültürlerini de etkileyerek ayırt edici bir unsur olmuştur.

Ayazini Köyü-Metropolis yerleşkesi İhsaniye İlçesi’ne bağlı bir köydür. Köy Afyonkarahisar’a 32 kilometre uzaklıktadır. Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 28. kilometresinden, Kayıhan Kasabası kavşağından sağa dönülerek, tüf kayalarla kaplı küçük bir vadi içinden Ayazini Köyü’ne ulaşılabilir.

Ayazini Metropolisi, bölgenin kolay işlenebilen volkan tüfü kaya yapısı ve jeopolitik konumu sebebiyle başta Frigler olmak üzere medeniyete yön veren uygarlıklardan olan Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından da yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

Ayazini Metropolisi’nin kendine has yapısı, bu coğrafyada yaşayan toplulukların kültürlerini de etkileyerek ayırt edici bir unsur olmuştur. Metropolisin tamamının kolay işlenir kayadan oluşması sebebiyle sığınma amaçlı barınaklar ve kaleler; inançlarından kaynaklı olarak ise pek çok kilise va şapel görülmektedir. Kaya temelli bu özel yapılar bölgede değişik zamanlarda yaşamış toplumlar tarafından benzer amaçlarla kullanılmış, her kültür kendinden izler bırakmıştır.

Bazı kayalık yamaçların üst noktalarına yapılan evler, zaman içinde antik dönem mezarlarıyla kaynaşmış ve ortaya farklı kültürlere ait izlerin bir arada görülebildiği antik ve modern bir doku çıkmıştır.

Ayazini Metropolisi barındırdığı birçok kaya mezarları, kaya yerleşimleri, kilise ve şapeller ile bölgede tarih içinde gelişen farklı kültürleri en iyi yansıtan ve tarihle doğanın iç içe geçtiği gizemini hala koruyan antik bir köydür. Doğal oluşumlar ve her medeniyetten kalan tarih ve kültür izleri ile Ayazini Metropolisi kendine özgü mistik ve dingin atmosferi ile ziyaretçilerini mitolojik hikayelerin bir parçası olmaya teşvik eder.

Frigya’nın kalbi Ayazini Metropolisi binlerce yıllık tarihi ve gizemiyle keşfedilmeyi bekliyor